Search

Articles for category islandsk språk innhold2/15/2023

Staving og uttale

Mange bokstaver uttales noenlunde likt på norsk og islandsk, men det finnes også store forskjeller

4/2/2021

Øvelse - linker til islandsk tale

Her er noen linker til islandsk tale. Det kan være samtaler, opplesning eller annet som kun er talt islandsk. 

4/2/2021

Islandsk - hilse og ha det

Å hilse på islandsk har mange former. I den senere tid har formen «hæ» blitt mer vanlig når det gjelder den mest uformelle måten å hilse.

4/2/2021

Øvelse - Hva er felles med norsk og islandsk?

Norsk og islandsk har felles røtter. Mange ord er av felles rot. I mange tilfeller er det lett å se slektskapet. Fremmedord i norsk og nyord i islandsk utgjør en stor del av forskjellen. 

4/2/2021

Øvelse - lese - Litla gula hænan

Litla gula hænan fann fræ. Það var lítið fræ. Það var hveitifræ.

4/2/2021

Øvelser - diverse oppgaver

Diverse øvelser - uttale - kommunikasjon ...

4/2/2021

Øvelser - tall, tid og bøyninger 

Um, gegnum, kringum, umhverfis, umfram, fyrir utan, fyrir innan, fyrir framan, fyrir aftan, fyrir ofan, fyrir neðan, fyrir handan, fyrir sunnan/norðan/vestan/austan, bak við, ... hestinn

4/2/2021

Ísland er landið þitt

Diktet Island av Margrét Jónsdóttir er en hyllest til landet. Diktet er ofte sunget som en hyllest. Alle de 24 linjene i de tre versene begynner med Ísland eller Islensk. 

4/2/2021

Sofðu unga ástin mín - Vögguvísa

Vögguvísa - dette er en av de kjæreste voggevisene på Island.

4/2/2021

Vegbúinn (vandreren) - av KK

Vegbúinn - vandreren - av KK. Þú færð aldrei að gleyma, þegar ferðu á stjá

1 2 3