Øvelse - Hva er felles med norsk og islandsk?

  

Norsk og islandsk har felles røtter. Mange ord er av felles rot. I mange tilfeller er det lett å se slektskapet. Fremmedord i norsk og nyord i islandsk utgjør en stor del av forskjellen. 

Islandsk har ikke en løs artikkel (en, et, den, det) og en del av grammatikken er forskjellig. Islandsk bruker han og hun om ting, der norsk bruker den og det.

Det islandske skriftspråket har også et annet utseende enn det norske. Dette skyldes bl.a. de islandske bokstavene Þ, þ og Ð, ð og bokstavene med diftong (´), á, é, í, ý, ó og ú. En liten forskjell er også at i islandsk skrives trippelkonsonanter – gulllauf (gulløv), plássstór, rasssmár.

 

Ord i island og tilsvarende i norsk.
Av og til kan det være hjelp å ta med engelsk og tysk. Oppgaven er å finne tilsvarende ord i norsk – se gjennom de islandske ordene og finn det norske.

 

Islandsk

Norsk

Engelsk

 Tysk

frændi                        

félagi

tún                 

borg               

stræti

 

hlaupa

synda

sparka

spyrna

slá

skjóta

miða

hitta í mark

 

mark

rásmark

endamark

 

himinn

sjór

haf

skip

bátur

sigla

róa

 

skulu (ég skal)

vilja (ég vil)

mega (ég má)

geta (ég get)

 

skógur

holt

rjóður

akur

tún

engi

 

hestur

meri

folald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mål 

start 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro

frend

fellow

 

town

street

 

 

freund 

 

 

 

 

 

laufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tags øvelser
Categories islandsk språk innhold
Visninger: 1366