Staving og uttale

 


Mange bokstaver uttales noenlunde likt på norsk og islandsk, men det finnes også store forskjeller i uttale. Det islandske alfabetet har 33 bokstaver; de samme som i det norske alfabetet unntatt c, q, w, ø og å, og i tillegg bokstavene á, ð, é, í, ó, ú, ý, þ, og ö. 

Konsonanter:
Følgende konsonanter uttales stort sett likt på norsk og islandsk:

 

Bokstav:

Islandsk:

Norsk:

b

byrja 

begyne

d

dagur

dag

f

fjórir

fire

hard g

guð

gud

h

hafa

ha

k

konungur

konge

l

land

land

m

maður

mann

n

norður

nord

ng

víkingur

viking

p

persóna

person

t

til 

til

v

vestur

vest

saga

saga

 

I enkelte sammenhenger uttales imidlertid følgende konsonanter annerledes på islandsk enn på norsk:

Bokstav(er):

Omgivelser: 

Islandsk:

     

Norsk:   

f

mellom vokaler,
sist i ord

refur ‘rev’

v

viking

før l og n

nafn ‘navn’

b

bar

f

før nd og nt

nefnd ‘nemd’

m

mann

g

 

før t

sagt  ‘sagt’

Denne lyden finnes ikke på norsk; det er den samme   
lyden som f.eks den tyske ch-lyden i ach.

 

før vokal, r og ð

saga ‘saga’

Denne lyden finnes ikke på norsk; det er den stemte
versjonen av forrige lyd.


før k, p og t

mjólk  ‘melk’

Denne lyden finnes ikke på norsk; det er en ustemt, palatalisert l-lyd.

 p

før s og t

skipta ‘skifte’

 f          fa

 

Følgende (kombinasjoner av) finnes enten ikke i norsk, eller de uttales forskjellig på norsk og islandsk:

Bokstav(er):

Islandsk:

Norsk:   

ð

eða ‘eller’

Denne lyden finnes ikke på norsk; det er den stemte th-lyden i f.eks. engelsk they.

þ

þú ‘du’

Denne lyden finnes ikke på norsk; det er den ustemte th-lyden i  f.eks. engelsk think.

nn etter trykksterke vokaler/ diftonger:                    

sónn ‘lyd’  

Denne lyden finnes ikke på norsk; den uttales som en d etterfulgt av et utpust.  

ll (i de fleste tilfeller):   

fjall ‘fjell’

Denne lyden finnes ikke på norsk; den uttales som en d etterfulgt av en ustemt l-lyd.    

 

Vokaler:

Islandske vokaler kan, som norske, være enten lange eller korte. Med noen unntak kommer en lang vokal før en enkel konsonant, mens korte vokaler kommer foran en dobbel konsonant. Vokaler som skrives med aksent er alltid lange (eller diftonger). 

Bokstav:

Islandsk:

Norsk:

a

faðir ‘far’

far

e

sem ‘som’

lenge

i/y

fiskur ‘fisk’

fisk (åpen i) 

o

loft ‘loft, luft, tak’

loft

u

guð ‘gud’

gud

ö

öxi ‘øks’ 

øks

ú

númer ‘nummer’

nummer

í/ý

í ‘i’

like (trang i)

é

ég ‘jeg’

jeg (j + e)

 

Diftonger:

Islandsk har hovedsaklig fem diftonger: ei/ey, au , ó, á og æ. 

 

Bokstav(er):

Islandsk:

Norsk:

ei/ey

eiga ‘eie,’ eyja ‘øy’ 

Denne diftongen uttales som ei-diftongen i f. eks vei i mange norske dialekter, der første lyd er e og ikke æ.

au 

auga ‘øye’

øye

ó

stór ‘stor,’ kók ‘cola’

Denne diftongen finnes ikke på norsk; den uttales med en å-lyd som første lyd og en o-lyd som andre lyd, som i det engelske 'go'.

á

já ‘ja’

Denne diftongen finnes ikke på norsk; den uttales med en  a-lyd som første lyd og en o-lyd som andre lyd.        

æ

sæti ‘sete,’
dæmi ‘eksempel’

pai, hai

 
Tags grammatikk
Categories islandsk språk innhold
Visninger: 772