Island        nyheter - refleksjoner     informasjon - politikk         Island


 

DEM i Strasbourg.jpg Skal Menneskerettsdomstolen bestemme over oss?
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at når 15 dommere ble utnevnt til den nyetablerte Landsrett på Island, så ble loven grovt brutt.

Stjornarrad Isl.png Justisministeren dømt i Menneskeretts domstolen
Hun sitter som limt i stolen. Hun sitter til tross for at hun er dømt i Høyesterett for sine handlinger som justisminister. I en høring i Alltingets kontroll- og konstitusjonskomité sa justisministeren at hun var uenig med høyesterett, at hun visste bedre at hun nemlig er jurist.

Glitnir bank 1.jpg Hva kan en markedsliberal regjering gjøre?
Det er ikke sannsynlig at det som skjedde på Island vil skje i Norge. Men det kan være interessant å vite hva som skjedde og hva som kan skje.

X2018.png Sosialistpartiet overrasket i kommunevalget i Reykjavik
Den 26. mai var kommunevalg på Island. Det er 73 kommuner på Island. Kun 9 av disse har innbyggertall over 5000

Brim_1.jpg Justisminister med høyesterettsdom på nakken
Justisministeren var allerede kontroversiell og hadde null tillit fra partiet Venstre Grønne. Etter valget i oktober 2017 forlot Venstre Grønne venstrekanten og gikk til samarbeid med de borgerlige og spesielt det høyreliberale Selvstendighetspartiet.

Laxeldi - ruv.is.jpeg Norsk lakseoppdrett på Island
Det er mye penger i lakseoppdrett. Lakseoppdrett er blitt stor i Norge og er en stadig voksende virksomhet. Norske selskaper i fiskeoppdrett søker ut til andre land. De kjøper seg inn i islandske oppdrettsselskaper. De satser og flere mener at de satser med metoder som er i ferd med å bli avleggs i andre land, som oppdrett i åpne merder.

Kaupthing a1.png Kapitalismen under en blå regjering
Den blå flertallsregjeringen på Island satte i 1991 ned et utvalg for å lage planer, sette vilkår og skape grunnlag for en effektiv privatisering.

lax_11.jpeg Lakseoppdrett på Island
Det som kanskje er nytt er spørsmålet om hvorfor norske interesser satser på gammel teknologi i etablering av lakseoppdrett på Island mens man i Norge i større grad er på vei fra denne type teknologi.

Stereling_logo_1.jpg Historien om lavprisflyselskapet Sterling
I perioden etter 1990 gjennomgikk det islandske samfunnet en omveltning. En liberalistisk revolusjon skylte over landet.

Reykjavik rådhus.jpg Kommunevalg på Island 26. mai
17 lister å velge i mellom?