Island        nyheter - refleksjoner     informasjon - politikk         Island


 

Scan 30. apr. 2019, 17-23.jpg Sagaen om velferdsstaten
Det har aldri vært i borgerskapets interesse å bygge en sosial stat, en velferdsstat. Nå er velferdsstaten under et massivt angrep i hele Norden, det er en omveltning som kommer fra høyre side.

Stundin forside.jpg Full seier for presse- og ytringsfrihet
Denne saken handler ikke om hendelser i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Det er i et demokratisk nordisk land dette skjer.

DEM i Strasbourg.jpg Skal Menneskerettsdomstolen bestemme over oss?
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at når 15 dommere ble utnevnt til den nyetablerte Landsrett på Island, så ble loven grovt brutt.

Stjornarrad Isl.png Justisministeren dømt i Menneskeretts domstolen
Hun sitter som limt i stolen. Hun sitter til tross for at hun er dømt i Høyesterett for sine handlinger som justisminister. I en høring i Alltingets kontroll- og konstitusjonskomité sa justisministeren at hun var uenig med høyesterett, at hun visste bedre at hun nemlig er jurist.

Glitnir bank 1.jpg Hva kan en markedsliberal regjering gjøre?
Det er ikke sannsynlig at det som skjedde på Island vil skje i Norge. Men det kan være interessant å vite hva som skjedde og hva som kan skje.

WOW Air 1.jpg Et flyselskap flyr ikke mer - WOW
En person som tjente godt med penger satset alt på å starte et flyselskap. Som privat eier, alene eier, skulle han skape noe stort. Han fikk de ansatte til å yte maksimalt - WOW Air skulle bli det glade flyselskapet

Laxeldi - ruv.is.jpeg Norsk lakseoppdrett på Island
Det er mye penger i lakseoppdrett. Lakseoppdrett er blitt stor i Norge og er en stadig voksende virksomhet. Norske selskaper i fiskeoppdrett søker ut til andre land. De kjøper seg inn i islandske oppdrettsselskaper. De satser og flere mener at de satser med metoder som er i ferd med å bli avleggs i andre land, som oppdrett i åpne merder.

Kaupthing a1.png Kapitalismen under en blå regjering
Den blå flertallsregjeringen på Island satte i 1991 ned et utvalg for å lage planer, sette vilkår og skape grunnlag for en effektiv privatisering.

lax_11.jpeg Lakseoppdrett på Island
Det som kanskje er nytt er spørsmålet om hvorfor norske interesser satser på gammel teknologi i etablering av lakseoppdrett på Island mens man i Norge i større grad er på vei fra denne type teknologi.

Stereling_logo_1.jpg Historien om lavprisflyselskapet Sterling
I perioden etter 1990 gjennomgikk det islandske samfunnet en omveltning. En liberalistisk revolusjon skylte over landet.