Search

Author: Albert Einarsson3/15/2019

Norsk lakseoppdrett på Island

Det er mye penger i lakseoppdrett. Lakseoppdrett er blitt stor i Norge og er en stadig voksende virksomhet. Norske selskaper i fiskeoppdrett søker ut til andre land. De kjøper seg inn i islandske oppdrettsselskaper. De satser og flere mener at de satser med metoder som er i ferd med å bli avleggs i andre land, som oppdrett i åpne merder.

3/13/2019

Skal Menneskerettsdomstolen bestemme over oss?

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at når 15 dommere ble utnevnt til den nyetablerte Landsrett på Island, så ble loven grovt brutt.

3/13/2019

Justisministeren dømt i Menneskeretts domstolen

Hun sitter som limt i stolen. Hun sitter til tross for at hun er dømt i Høyesterett for sine handlinger som justisminister. I en høring i Alltingets kontroll- og konstitusjonskomité sa justisministeren at hun var uenig med høyesterett, at hun visste bedre at hun nemlig er jurist.

2/20/2019

Kapitalismen under en blå regjering

Den blå flertallsregjeringen på Island satte i 1991 ned et utvalg for å lage planer, sette vilkår og skape grunnlag for en effektiv privatisering.

1/23/2019

Hva kan en markedsliberal regjering gjøre?

I løpet av ca 10 år hadde det skjedd en omveltning på Island. Samfunnet som var basert på en stor offentlig sektor ble tilpasset for privat kapital og markedskrefter. Staten skulle ikke bry seg om det som foregikk på det private markedet, kontroll og tilsyn ble overlatt til konkurransen. På kort tid vokste det fram store selskaper, som man kalte gjerne et eller annet Group, som begynte å gjøre seg gjeldende i utlandet. Danskene våknet opp en dag med at det ekte danske Magasin Du Nord var blitt islandsk, dagligvarekjeder i England ble islandske. Islandske banker kjøpte banker i Danmark, Norge, England og Tyskland. Island var ikke lenger det lille landet der ute i havet. Ledende  politikere på Island snakket og drømte om at Island skulle bli en internasjonal finansmetropol. Islands president reiste rundt i verden og lovpriste de islandske finansvikingene, bl.a. i en berømt tale i Walbrook club i London 3. mai 2005 der presidenten avsluttet med det kjente sitatet “You Ain´t Seen Nothing Yet” for å understreke at dette var bare begynnelsen.....

10/29/2018

Lakseoppdrett på Island

Det som kanskje er nytt er spørsmålet om hvorfor norske interesser satser på gammel teknologi i etablering av lakseoppdrett på Island mens man i Norge i større grad er på vei fra denne type teknologi.

6/7/2018

Sosialistpartiet overrasket i kommunevalget i Reykjavik

Den 26. mai var kommunevalg på Island. Det er 73 kommuner på Island. Kun 9 av disse har innbyggertall over 5000

4/30/2018

Historien om lavprisflyselskapet Sterling

I perioden etter 1990 gjennomgikk det islandske samfunnet en omveltning. En liberalistisk revolusjon skylte over landet.

4/28/2018

Kommunevalg på Island 26. mai

17 lister å velge i mellom?

1 2 3 4 5 6 7