Bøyninger i islandsk

 

Her følger noen eksempler på bøyninger. Det er eksempler for substantiver, adjektiver, adverber, artikler og pronomen.

 

Substantiv

entall 

nom.   

akk.      

dat.     

gen.      

 

flertall

nom.      

akk.        

dat.        

gen.        

 

gestur

gest

gesti

gests

 

 

gestir

gesti

gestum

gesta

 

faðir

föður

föður

föðurs

 

 

feður

feður

feðrum 

feðra

 

vetur

vetur

vetri

veturs

 

 

vetrar

vetra

vetrum

vetra

 

hönd

hönd

hendi

handar

 

 

hendur

hendur

höndum 

handa

 

sumar 

sumar 

sumri

sumars

 

 

sumur

sumur

sumrum

sumra

 

Artikler

Islandsk har ikke ubestemt artikkel.
Foran adjektiv og partisipp kommer en bestemt artikkel –  hinn, som bøyes slik:

 

hankjønn

hunkjønn

Intetkjønn 

nom.   

akk.      

dat.     

gen.      

 

nom.      

akk.        

dat.        

gen.        

hinn

hinn

hinum

hins

 

hinir

hina

hinum

hinna

hin

hina

hinni

hinnar

 

hinar

hinar

hinum

hinna

hið

hið

hinu

hins

 

hin

hin

hinum

hinna


Denne måten å bruke artikkel på er litt gammeldags og brukes lite i moderne islandsk. For å uttrykke bestemt form brukes bestemt artikkel bakes i ordet.
Hið íslenska bókmenntafélag var en kjent litterær forening i København på 1800 tallet. President i foreningen var Jón Sigurðsson (forseti = president) og fikk derav tittelen Jón forseti. Jón Sigurðssonvar sentral leder i Islands selvstendighetskamp. I moderne islandsk ville foreningen hete Íslenska bókmenntafélagið. 

Eksempler på bøyninger av ord i bestemt form:

nom.   

akk.      

dat.     

gen.      

 

nom.      

akk.        

dat.        

gen.        

gestur-inn

gest-inn

gesti-num

gests-ins

 

gestir-nir

gesti-na

gestu-num

gesta-nna

hönd-in

hönd-ina

hend-inni

handar-innar

 

hendur-nar

hendur-nar

höndu-num 

handa-nna

sumar-ið 

sumarþið 

sumri-nu

sumars-ins

 

sumur-in

sumur-in

sumru-num

sumra-nna

kaka-n

köku-na

köku-nni

köku-nnar

 

kökur-nar

kökur-nar

köku-num

kaka-nna

hjarta-ð

hjarta-ð

hjarta-nu

hjarta-ns

 

hjörtu-n

hjörtu-n

hjörtu-num

hjarta-nna

Adjektiv

 

hunkjønn

hankjønn

intetkjønn

nom.   

akk.      

dat.     

gen.      

 

nom.      

akk.        

dat.        

gen.        

sterk-ur

sterk-an

sterk-um

sterk-s

 

sterk-ir

sterk-a

sterk-um

sterk-ra

sterk

sterk-a

sterk-ri

sterk-rar

 

sterk-ar

sterk-ar

sterk-um

sterk-ra

sterk-t

sterk-t

sterk-u

sterk-s

 

sterk-

sterk-

sterk-um

sterk-ra

 

Adjektiv – gradbøying

 

Positiv

komparativ

superlativ

    entall:

hankjønn 

hunkjønn

intetkjønn

     flertall:

hankjønn 

hunkjønn

intetkjønn


 
 

sterk-ur

sterk

sterk-t

 

sterk-ir

sterk-ar

sterk

 

sterk-ari

sterk-ari

sterk-ara

 

sterk-ari

sterk-ari

sterk-ari

 

sterk-astur

sterk-ust

sterk-ast

 

sterk-astir

sterk-astar

sterk-ust


adjektiv - uregelmessig bøying

 

positiv

komparativ

superlativ

    entall:

hankjønn 

hunkjønn

intetkjønn

     flertall:

hankjønn 

hunkjønn

intetkjønn

 

gamal-l

gömul-

gamal-t

 

gaml-ir

gaml-ar

gömul

 

eldr-i

eldr-i

eldr-a

 

eldr-i

eldr-i

eldr-i

 

elst-ur

elst-

elst-

 

elst-ir

elst-ar

elst-

 

Eksempler på bøyning av adverb.

positiv

komparativ

superlativ

Skemmtileg-a      (morsom)

Oft-

Sjaldan

-

Skemmtileg-ar

Oft-ar

Sjaldn-ar

Aft-ar

Skemmtileg-ast

Oft-ast

Sjaldn-ast

Aft-ast

 

Gradbøyning hvor ordet bytter ordstamme i bøyningen.
 

positiv

komparativ

superlativ

Gjarna(n)

Illa

lítt

mjög

snemma

vel

Heldur

Verr

Miður

Meir

Fyrr

betur

Helst

Verst

Minnst

Mest

Fyrst

best


 
Tags bøyninger i islandsk grammatikk
Categories islandsk språk innhold
Visninger: 1425