Search

Author: Albert Einarsson3/25/2020

Hvem eier fisken i havet? Innledning

I dag er havet ikke lenger fritt, mare liberum er historie. I artiklene skriver vi med bakgrunn i det nordlige Atlanterhavet, særlig Island og Norge. Dette er to land der fiskeriene har spilt en stor rolle fram til dags dato.

3/25/2020

Hvem eier fisken i havet? Del 1

Artikkelen handler om Nord-Atlanteren og Island og Norge. Vi går tilbake i tid for å trekke opp et bilde av utnyttelsen av havet og hvordan overbeskatning ble til allerede i middelalderen.

3/25/2020

Hvem eier fisken i havet? Del 2

Norge sto i spissen for kampen om å utvide fiskerigrensen. Norge gikk ikke med på 3 nautisk mil, men ville heller ha grensen på en sjømil (en gammel måleenhet til sjøs), som er omtrent 4 nautiske mil. Dommen i Den internasjonale domstolen i 1951 hadde mye å si for utviklingen av territorialgrense og fiskerigrense og senere økonomiske soner.

3/25/2020

Hvem eier fisken i havet. Del 3

Vi ser at myndighetene i landene er ofte mer opptatt av å tenke på seg selv enn å samarbeide om en fornuftig og bærekraftig utnyttelse. Eksempler på dette er både sild og makrell, men også mange andre fiskearter. 

3/25/2020

Hvem eier fisken i havet? Del 4

Det hersker en optimisme i oppdrettsnæringen på Island. De fleste selskapene innen oppdrett har søkt om og mange har fått økte konsesjoner. Men eierskapet er ikke lenger på Island.

Isafjardardjup på Vestfjordene
1/2/2020

Når turismen tar livet av reiselivet

Det er ikke den enkelte turisten, eller folk på tur, som er å klandre, men en grådig reiselivsnæring.

10/22/2019

Skitne penger vaskes i sentralbanken

Nå begynner penger å strømme til Island. Altså virker “vaskemaskinen” helt perfekt og både penger og personer er hvit som snø. 

8/21/2019

Island selges bit for bit til utenlandske milliardere

Det er mange måter å selge at land. Det er kjent at rike og mektige forretningsfolk kjøper lukrative områder for å utnytte dets goder.

4/30/2019

Sagaen om velferdsstaten

Det har aldri vært i borgerskapets interesse å bygge en sosial stat, en velferdsstat. Nå er velferdsstaten under et massivt angrep i hele Norden, det er en omveltning som kommer fra høyre side.

4/2/2019

Et flyselskap flyr ikke mer - WOW

En person som tjente godt med penger satset alt på å starte et flyselskap. Som privat eier, alene eier, skulle han skape noe stort. Han fikk de ansatte til å yte maksimalt - WOW Air skulle bli det glade flyselskapet

1 2