Search

Articles for tag øvelser4/2/2021

Øvelse - linker til islandsk tale

Her er noen linker til islandsk tale. Det kan være samtaler, opplesning eller annet som kun er talt islandsk. 

4/2/2021

Øvelse - Hva er felles med norsk og islandsk?

Norsk og islandsk har felles røtter. Mange ord er av felles rot. I mange tilfeller er det lett å se slektskapet. Fremmedord i norsk og nyord i islandsk utgjør en stor del av forskjellen. 

4/2/2021

Øvelse - lese - Litla gula hænan

Litla gula hænan fann fræ. Það var lítið fræ. Það var hveitifræ.

4/2/2021

Øvelser - diverse oppgaver

Diverse øvelser - uttale - kommunikasjon ...

4/2/2021

Øvelser - tall, tid og bøyninger 

Um, gegnum, kringum, umhverfis, umfram, fyrir utan, fyrir innan, fyrir framan, fyrir aftan, fyrir ofan, fyrir neðan, fyrir handan, fyrir sunnan/norðan/vestan/austan, bak við, ... hestinn