Forkortelser

I islandsk som norsk er det mange forkortelser. I islandsk er forkortelsene mest språklige, d.v.s. at man forkorter ord og ordtak og mindre at institusjoner og virksomheter bruker forkortelser i navn. 

Selv om man bruker ESB (Evrópusambandið) for EU bruker man aldri USA for Bandaríkin (Bandaríki Norður Ameríku). Å bruke forkortelser blir likevel mer vanlig i islandsk. 

 

Vanlige forkortelser i islandsk

a.m.k. - að minnsta kosti - i det minste

ath - athugið merk!

aths - athugasemd bemerkning

bls. - blaðsíða - side

e.h. - eftir hádegi - etter middag (kl 12)

e.t.v. - ef til vill - kanskje

f.h. - fyrir hádegi - før middag (kl 12)

f.h. - fyrir hönd - på vegne av

frh. - framhald - fortsettelse

hf. - hlutafélag - aksjeselskap

h.u.b. - hér um bil - omtrent

kl. - klukkan - klokka

m.a. - meðal annars - blant annet

m.a.s. - meira að segja - dessuten

m.ö.o. - með öðrum orðum - med andre ord

nk. - næstkomandi - førstkommende

o.fl. - og fleiri (fleira) - og andre, og annet

o.þ.h. - og þess háttar - og liknende 

samkv. - samkvæmt - ifølge

skv. - samkvæmt - ifølge

sbr. - samaber - jamfør

t.a.m. - til að mynda - for eksempel

t.d. - til dæmis - for eksempel

t.h. - til hægri - til høyre

t.v. - til vinstri - til venstre

u.þ.b. - um það bil - omtrent

þ.á.m. - þar á meðal - deriblant

þ.e. - það er - det er, det vil si

þ.e.a.s. - það er að segja - det vil si
 
Tags grammatikk
Categories islandsk språk innhold
Visninger: 634