Albert Einarsson Albert Einarsson
10/31/2022

Tønner i Sunnfjord

I Sunnfjord - et distrikt på vestkysten i Norge - er flere mindre tettsteder som har markert seg som viktige industristeder. Ett av stedene er Dale i Dalsfjord. 

Ute langs kysten er det en lang tradisjon for fiske og ikke minst etter sild. Ute i havgapet er Florø som er Norges vestligste by og har vært senter for sildefiske i flere tidsepoker.
Å lage tønner var en tradisjon i Sunnfjord. Bønder laget tønner på gårdene inntil tønnefabrikkene tok over. Tønner lastes på skip i Dale

Dale Tønnefabrikk i Dalsfjord

Dale Tønnefabrikk A/S starta opp i 1915, plassert i Dale innerst i Dalsfjorden. Tønnefabrikkene var ikke bare opptatt med å produsere tønner men de drev også sildesalting i stor skala. 

Det var mange tusen tønner lastet om bord på frakteskip og mye gikk til Island. Bilder er tatt i 1960. Foto: Olav Hovland. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. 

 

Produksjon av tønner fortsatte i Dale helt fram til fabrikken brant ned i 1987. Da hadde etterspørsel etter tønner av tre blitt betraktelig mindre og tønner av plast overtok markeder. 

 

Tønner lastes på skip ved Dale Tønnefabrikk Mer om Dale Tønnefabrikk og tønneproduksjon i Sunnfjord her:

Tønnefabrikkene i Dale - artikkel av Gaute Løsnegård 

Tønneproduksjon i Eikefjord av Audun Hovland 

Tønnefabrikken Hovland og Rakneberg av Sigvard Sørebø 

 

 

Flere bilder fra Dale Tønnefabrikk - bilder fra Roald Hovland:

Bilde fra Roald HovlandBilde fra Roald Hovland

 

 

 

 

 

 

 

Bilde fra Roald HovlandBilde fra Roald HovlandBilde fra Roald Hovland

 
Tags Dale Dale i Dalsfjord Dale Tønnefabrikk Siglufjörður tunnan heim
Categories historie
Visninger: 354