Albert Einarsson Albert Einarsson
10/22/2019

Skitne penger vaskes i sentralbanken

I oktober 2008 kollapset økonomien på Island. Det er slik det blir fremstilt. Det er riktig at bankene på Island gikk over ende. Konkursen til banken Kaupthing er en av verdens største. Det var enorme pengebeløp som “gikk tapt”. Det var enorme pengebeløp som ble flyttet inn i skjulte pengebinger - hemmelige kontoer. Ikke noe land i verden hadde så mange (forholdsvis) Panama Prinser, dvs. folk som var avslørt med hemmelige kontoer i skatteparadis som Island. Det var folk på innsiden og folk med kontakter på innsiden i bankene og de digre pengefondene som forsynte seg med penger og plasserte på kontoer i skatteskjul.

Vi vet ikke hvor mye penger det dreier seg om. Vi vet at det forsvant mange milliarder i euro, dollar eller andre valutaer og milliarder av islandske kroner. 

Det er selvfølgelig kjipt å sitte opp med massevis av penger som ikke kan brukes fordi de er skitne, fordi de må hvitvaskes. Da er det fint å ha et land som fortsatt er villig til å delta i dansen rundt de gylne mulighetene.

Kapitalen på Island (bl.a. eiere og ledere i de falne bankene, som flere har blitt domfelt og sittet i fengsel for økonomisk kriminalitet) vil gjerne få tak i de skjulte skitne pengene. For å vaske pengene hvite blir det laget en “hvitvaskmaskin” av myndighetene på Island. En ordning med å overføre penger fra utlandet til Island blir utviklet i Sentralbanken. Sentralbanken mener selv at banken ikke har som oppgave å vurdere pengene, bare at det er penger. Det er satt en del vilkår, bl.a. at pengene skal brukes til investeringer i islandsk næringsliv. 

Nå begynner penger å strømme til Island (på ny). Ingen vet hvor pengene kommer fra. Sentralbanken nekter innsyn og oppgir ikke hvor de kommer fra eller hvem som flytter penger. Altså virker “vaskemaskinen” helt perfekt og både penger og personer er hvit som snø. 

Men det er da noen som lurer.

FATF er en internasjonal organisasjon for overvåking av pengevasking. FATF vurderer hvordan land er i stand til å håndtere hvitvasking av ulovlige penger. Island er nå satt på en gråsoneliste hos FATF.  Der er Island sammen med flere land som opererer med skitne penger og korrupsjon og som ikke har alt på det rene i sine lovverker. Dette er land som Syria, Jemen, Zimbabwe, Pakistan, Kambodia, m.m. altså land vi ikke mener vi skal være sammen i gruppe med når det gjelder økonomisk redelighet. 

Islandske myndigheter jobber nå på spreng med å rette opp skjevheter i systemet, pusse opp fasaden slik at det skinnende rene landet blir fjernet av denne gråsonelisten til Financial Action Task Force. På siste møte i FATF protesterte de islandske representantene på det sterkeste og mente sikkert at det hele var en misforståelse. 

Det er helt klart at Island er et relativt rent land. Men det er også klinkende klart at et land som spilte så store hull på buksene sine at alle pengene rant ut i løpet av noen få timer i oktober 2008 har ikke alt på det rene. Et land som har råd til å ha en finansminister som ble avslørt i Panama dokumentene med skjulte kontoer i utlandet, et land som dekker over hvor store pengesummer tar veien og hvem som er involvert har ikke alt på det rene, et land hvor myndighetene v/politi og domstoler forbyr mediene å skrive og publisere artikler om finansene til nåværende finansminister (tidligere statsminister og leder i landets største politiske parti). 

Det er ikke uten grunn at FATF har festet sine øyner på islandsk finansverden. Det burde ha skjedd for lenge siden, når korrupsjonen og privat-privatiseringen florerte på Island og som til slutt kollapset i 2008.Tags penger
Categories samfunn
Visninger: 809