Skal Menneskerettsdomstolen bestemme over oss?

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at når 15 dommere ble utnevnt til den nyetablerte Landsrett på Island, så ble loven grovt brutt.

For det første - et spesielt utvalg fikk ifølge lovteksten som oppgave å kvalifisere 15 personer. Søkere til dommerstillinger var 37. Dette gjorde utvalget og leverte en liste til justisministeren. På eget initiativ strøk ministeren fire navn fra den kvalifiserte listen og la til fire fra listen over de som ikke nådde opp. Dette gjorde hun uten å foreta en kvalifisering av de fire, altså etter egen vurdering. Dermed var listen i realiteten feil nå den så gikk til Alltinget for endelig behandling og godkjenning.
For det andre - loven om den nye Landsretten eksplisitt sier at det skal voteres over hvert og enkelt navn på listen, ikke listen som helhet, siden dommerne er individuelle parter. Alltingspresidenten valgte å ignorere dette med den begrunnelse at slik pleide man å gjøre. Det førte til at Alltinget voterte over hele listen. Dermed ble ikke hver og enkelt dommer votert over og godkjent, noe som betyr at de ikke er lovlig valgt og lovlig utnevnt til å sitte i Landsretten. Som følge av dette arbeider ikke Landsretten i dag.

Den nå avgåtte justisministeren har satt ikke bare satt rettssystemet i en vanskelig situasjon, men også en stor gruppe mennesker som har sine saker inne til behandling i retten. Alle rettsavgjørelser i Landsretten fram til nå er også ugyldige dersom dommerne ved domstolen ikke har rettmessig status som dommere, de er ikke lovmessig utnevnt. På grunn av justisministerens iver etter å få sine venner og politiske meningsfeller inn i domstolen og hennes partifelle Alltingspresidentens fatale beslutning, ble hele Alltinget forledet. Selvsagt burde man ha ropt varsko, selvsagt burde man ha stoppet dette overgrepet.

På grunn av justisministerens avgjørelser i 2016, når hun lekket informasjon til sin partileder og daværende statsminister, om at hans far var involvert i en pinlig skandale, gikk et av regjeringspartiene ut og ville ikke være med i en regjering der man sladret og dekket over skandaler. Det ble et nytt valg i 2017 og justisministerens parti fortsatte i regjering og hun fortsatte som justisminister.

Når er hun gått av eller som hun selv sier steget til side.

Reaksjonene på konklusjonen i Menneskerettsdomstolen er mildt sagt merkelige i regjeringskretser. Lederen for høyrepartiet, som også er finansminister, mener dommen er merkelig - skal en domstol i Europa få bestemme over oss her på Island. Det er ikke noen grunn til å ta til etterretning hva denne domstolen sier. Nei - det er ikke aktuelt å foreslå at Island  trekker seg fra deltakelse i Menneskerettsdomstolen, men flere land er kritiske til den bl.a. Polen, Ungarn o.fl.

De neste dagene vil vise hva som blir konklusjonen på Island. Det er ikke selvsagt at regjeringen fortsetter.

 
 Tags Menneskerettsdomstolen
Categories politik
Visninger: 1473