Kommunevalg på Island 26. mai

Islendingene gikk til Alltingsvalg i 2016 og 2017 og nå 26. mai i 2018 går folk til valg i kommunene.

Ifølge Hagstofa (Statistikk sentralbyrå på Island) har Island nesten 350 tusen innbyggere (348 450).

Det er 75 kommuner på Island - 9 av kommunene har innbyggertall over 5000 og bare 7er over 10 tusen. Konsentrasjonen av befolkningen er mest i og rundt Reykjavik.
Reykjavik er den største kommunen på Island med 126 tusen innbyggere. Av de kommunene som har flere enn 10 tusen innbyggere er det 5 nabokommuner til Reykjavik. Unntaket er Akureyri i nord med sine nesten 19 tusen innbyggere.
Det er altså mange små kommuner på Island, med færre enn 5000 innbyggere.
I området som ofte kalles Stor-Reykjavik bor nå over 235 tusen av de nesten 350 tusen i hele landet. Dette er kommunene Kopavogur (36 000), Gardabær (15 700), Hafnarfjørdur 29 500), Mosfellsbær (10 500) og Reykjanesbær (17 800), i tillegg til Reykjavik. De andre to kommunene med over 5000 innbyggere er Akranes (7 300) og Årborg (9 000). På nord-Island er Akureyri med sine 18 800 innbyggere den største kommunen utenfor Stor-Reykjavik.  

På det meste hadde Island 229 kommuner, rundt 1950.  

Island har kun to administrative nivåer - stat og kommuner. Som eksempel på oppgavefordeling har kommunene ansvar for grunnskoleopplæringen mens staten har ansvar for videregående skoler.

I de fleste større kommuner stiller de politiske partiene egne lister men det er også vanlig med felles lister eller bygdelister. I mange små kommuner stilles det kun bygdelister eller samarbeidslister.

I Reykjavik kommer velgerne til å ha nok å velge i mellom. Det ser ut til at velgerne kan velge i mellom 17 lister. I tillegg til de store partiene til høyre og venstre stiller Folkefronten, Frihetspartiet, Hovedstadspartiet,  Mannelisten, Islands nasjonalfront, Sosialistpartiet, Kvinnelisten, etc.
De etablerte partiene er Samfylkingin (sosialdemokrater), Selvstendighetspartiet (høyre), Partiet Venstre-Grønne, Piratene, Partiet gjenreisning (liberal borgerlig), Fremskrittspartiet (senterparti), Midtpartiet (senterparti).Tags valg
Categories samfunn
Visninger: 1313