Justisministeren dømt i Menneskeretts domstolen

Dette er Island i dag.
Dette er det Island som ble villedet og knust av grådige pengefolk og blåblå politikere.
Det er vanskelig å forstå at i et så fint og vakkert land, som har naturressurser så det monner, skal politikk og politisk etikk være på det laveste planet.

Historien er slik.

I 2016 ble det vedtatt lov om å opprette en ny rettsinstans - Landsrett - som appellinstans. Domstolen har 15 faste dommere og begynte først å fungere i 2018. Landsretten er det tredje rettsnivået, plassert mellom herredsrettenivået og Høyesterett. Island har ikke hatt tre rettsnivå før nå. For å kvalifisere de 15 dommerne til Landsretten ble det satt ned et ekspertutvalg. Formelt er det siden justisministeren som setter vedkommende personer inn i embete, som er ikke tidsbegrenset.

Ekspertutvalget gjorde sin jobb og leverte en navneliste med 15 navn over de best kvalifiserte, av en mye lengre liste. Justisministeren valgte siden å stryke 4 av de kvalifiserte og sette inn fire som hun valgte selv, bl.a. fra egen venne- og partikrets.
Det var helt klart at intensjonen med ekspertutvalget var å hindre at slikt skjedde.
De som ble kvalifisert, men strøket, gikk til domstolene med saken, som siden gikk helt til Høyesterett som dømte ministeren for å ha brutt loven.

Sigridur A Andersen
Sigridur A Andersen

Ministeren fikk som hun ville - staten ble dømt til å betale store summer i erstatning, men ministerens beslutning om dommere står.
Justisministeren kommer fra Selvstendighetspartiet, høyrepartiet, som er partiet til de rike og mektige på Island.
Saken er behandlet av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som nå har kommet med sin konklusjon. Konklusjonen må være en trist lesing for islandske myndigheter, regjering som har slått ring om en justisminister som bryter loven. Et lite klipp fra domstolens pressemelding sier litt om hvordan saken forholder seg:

"Furthermore, the Minister of Justice had acted in manifest disregard of the applicable rules in deciding to replace four of the 15 candidates by another four applicants, who were assessed as being less qualified by the Committee. The process had therefore contravened the very essence of the principle that a tribunal must be established by law, one of the fundamental principles of the rule of law. The Court emphasised that a contrary finding on the facts of the case would be tantamount to holding that this fundamental guarantee provided for by Article 6 § 1 would be devoid of meaningful protection. Accordingly, there had been a violation of Article 6 § 1."

Det kommer fram i teksten fra Menneskerettsdomstolen at ministeren hadde ignorert råd fra sine egne eksperter i departementet. Hun ville det annerledes, hun ville ha inn folk fra partiet og sin egen krets.

Sittende regjering på Island ledes av partiet Venstre-Grønne (VG), som er søsterpartiet til SV i Norge (uten at det legger noe som helst ansvar på SV). Sammen med seg har VG de to partiene som satt i regjering så å si hele bobleperioden 1995 -  2007, høyrepartiet (Selvstendighetspartiet) og senterpartier (Framskrittspartiet).
For sjefen - statsministeren fra VG, må det være en pinlig affære at staten v/justisministeren  er blitt dømt av Menneskerettsdomstolen for å bryte loven.

Det er flere på Island som spør seg om det er statsministeren som leder eller om det er lederen i høyrepartiet som leder nå som før og alltid - i kraft av pengemakt, men mest i kraft av at opposisjonen er fortsatt uten kraft.

I dag, 13. mars, og fremover ligger alt arbeid i Landsretten nede. Det hersker tvil om retten er lovlig. Hvis det viser seg å være slik må alle saker som retten har behandlet tas opp til en ny behandling. Det er også uklart om hele prosessen med å tilsette dommere må gjentas.

Justisministeren sier til mediene på Island at hun ikke har noen planer om å gå av. Hun sier at hun har hele regjeringens fulle støtte til å sitte videre. Hun har i hvert fall støtte fra sine partifeller i høyrepartiet. Statsminister Katrin Jakobsdottir er på reise i utlandet og har ikke uttalt seg.

Tenk en overskrift i norske medier: Justisministeren er blitt dømt i Høyesterett for å bryte loven, og nå også i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.


Her er linken til pressemeldingen fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.


Tags Menneskerettsdomstolen
Categories politik
Visninger: 1538