Historien om lavprisflyselskapet Sterling

Innledning

I perioden fra 1990 og særlig etter 1995 gjennomgikk det islandske samfunnet en omveltning. En liberalistisk revolusjon skylte over landet. Islandsk næringsliv som hadde vært meget stat og kommune og forholdsvis stor kooperativ virksomhet (SIS), ble i løpet av noen få år privatisert. Et politisk fellesskap av høyrepartiet Selvstendighetspartiet og sentrumspartiet Fremskrittspartiet som kontrollerte den kooperative bevegelsen kjørte en vill liberalisering. De statlige bedriftene ble så å si gitt bort til partivenner og den kooåerative bevegelsen gikk i oppløsning og verdiene gitt til venner av partiet. På islandske ble dette ofte kalt “einkavinavæðing” - privatvennersiering. Alle de statlige bankene ble privatisert og etterhvert ble all statlig eller opffentlig kontroll med finanssektoren på Island avskaffet. De tre store bankene Kaupthing, Landsbanki og Glitnir bank dominerte, ikke bare på Island men de satte sine spor i mange land i Europa.

Teksten som følger ble skrevet i 2008 og publisert på islandsk.no Det er nå nesten 10 år siden den islandske finansboblen sprakk og sendte tusenvis av islaendinger inn i gjeldsslaveri. Det sies at Island har kommet seg opp igjen, at økonomien på Island fungerer bra og leverer. Likevel er det fortsatt mange som sliter med følgene av kollapsen i 2008 og forskjellen mellom de rike og de fattige på Island er betydelig større enn den var før. 

Ekspansjonen - útrás

Vi er i den islandske ”útrás” – det er mange selskaper som tar sikte på å gjøre store penger. Som i gode skuespill er det mange forskjellige roller og innfløkte forhold. Det er det også her. Vi ser også at flere av rollene innehas av de samme personene. Det kan av og til forvirre når disse skifter rolle, men glemmer å skifte kostyme.

Det danske lavprisflyselskapet Sterling er det denne saken dreier seg om. Selv om selskapet ikke var særlig godt stelt i 2005, når vi starter vår historie, så er det noen som gjør mange forsøk på å skvise ut mer av den radmagre kroppen.

Få selskaper i verden har blitt solgt så mange ganger på så kort tid som flyselskapet Sterling i de siste årene. I ulike roller og med ulike innspill har vi følgende deltakere:

Pálmi Haraldsson i selskapet Fons hf (hf står for as). Pálmi er forretningspartner med selskapet Baugur group, som har inverstert stort i butikkkjeder i England og Danmark. Baugur har sitt opphav i Bonus en av de største matvarekjedene på Island.

Selskapet Sund ehf, som er holdingsselskap, er en aktør som opptrer både som en helt uavhengig part og som en som danser etter andres fløytetoner.

Den store rollen i dette spillet er FL-group. FL-group er holdingselskap som har sitt opphave i flyverden så langt tilbake som i 1973. Da het selskapet Flugleiðir og ble til som holdingsselskap ved sammenslåing mellom Flugfélags Íslands og Loftleiðir. I 2008 skiftet selskapet navn til Stoðir. Stoðir hadde da nesten 40% av aksjene i Baugur group og var den største eieren av Glitnir bank. Pálmi Haraldsson eier Fons hf. Fons hf er medeier i FL-group.

Fortellerstemmene i historien er divese aviser og nettsteder på Island og i utlandet. Det er mye å ta av men det gjenstår mye gravearbeid dersom hele historien skal skrives. Fortellerstemmene – kildene – nevnes inne i selve teksten.

Problematikken

Pálmi Haraldsson i Fons og FL-group har solgt Sterling til hvernadre – frem og tilbake – de siste årene for 40 milliarder islandske kroner (ca 4 milliarder NOK).

De eneste virkelige pengene i disse transaksjonene er pengene til aksjeeiere i allmennaksjeselskapet  FL-group.

Danske kilder sier at flyselskapet Sterling er fullstendig uten verdi, på grunn av at selskapet sleper på en meget stor gjeld.

Mars 2005.
Historie:

 • Pálmi Haraldsson kjøper Sterling for ISK 4 milliarder 
 • Danskene forstår ikke dette siden selskapet har en stor gjeld og drives med underskudd
 • 6 måneder senere – september 2006:

 • Aksjeselskapet FL-group kjøper Sterling fra Pálmi Haraldsson for ISK 15 miliarder. På dette tjener Pálmi Haraldsson, den største forretningspartneren til Baugur Group, hele 11 milliarder. Husk at selskapet til Haraldsson, Fons hf, er medeier i FL-group. Representantene for aksjeeiere i FL-group og selskapets leder gikk ut i protest mot kjpet. Prisen for Sterling var uforståelig.
 • Spørsmålet er: Hva skjedde i Sterling som gjorde at selskapets verdi gikk opp fra 4 milliarder til 15 milliarder i løpet av 6 måneder?
 • Resultattall fra Sterling forteller:
 • Mai 2005: Det meldes at Sterling har tapt 450 millioner i løpet av første kvartal 2005. I slutten av 2005: Danske medier forteller at Sterling har tapt 3,2 milliarder i 2005. Første kvartal 2006: Danske medier og Børsen forteller at Sterling har tapt drøye 2 milliarder.
  I slutten av 2006: ”Berlingske tidende” forteller at Sterling har tapt 1,7 milliarder i 2006.
  I slutten av 2007: Danske medier forteller at Sterling har tapt 5,5 milliarder i 2007.

 • Mange var meget kritiske til FL-group for kjøpet av Sterling. Kritikken ble effektivt avvist av sjefene i FL-group. De selger nemlig Sterling til Northern Travel Holding med 5 milliarder i fortjeneste!

 • Men hvem er eierne til Northern Travel Holding? Det er Pálmi Haraldsson og FL-group, og – det manglet en uavhengig part i kompaniet for å skape troverdighet til selskapet og man begynte å lete etter noen som ville. Til slutt fant de selskapet Sund. Sund ehf offentliggjorde at de hadde kjøpt 20% aksjepost i Northern Travel Holding. Etter dette kunne man selge Sterling igjen med fortjeneste på flere tusen millioner ”luft”kroner.

 • Det islandske Morgunbladid 27. desember 2006: Fl-group selger Sterling til Northern Travel Holding for 20 milliarder kroner. Dermed hadde FL-group tjent 5 milliarder på salget av Sterling siden de kjøpte selskapet til 15 milliarder. En stor fortjeneste betyr at aksjekursen går opp på børsen! I melding fra FL-group fra 26. desember 2006 sier bl.a.: Kjøpsprisen betales med 6 milliarder kroner i penger og 14 milliarder kroner med lån som selger, FL-group, gir kjøperne til tre år.

  Nå skal vi oppsummere:
 • De samme mennene som solgte og kjøpte Sterling om igjen etablerer et nytt selskap Northern Travel Holding. Selskapet eier ingenting og derfor må FL-group låne dette selskapet hele 14 milliarder slik at det kan kjøpe Sterling av dem selv, dvs. FL-group. Og – hvor kommer da de 6 milliardene som FL-group sier at Northern Travel Group har betalt dem i penger for Sterling? Siden Baugur partneren Pálmi Haraldsson, og FL-group eier 80 % av selskapet – har de da betalt 80% av disse 6 milliardene? Årsregnskapet til Northern Travel Holding for 2006 viser bl.a.: Selskapet er rikt:
  Aksjekapital på 1 150 000 000 kroner
  Overpriskonto for aksjer 10 350 000 000 kroner
  Ufordelt tap) (34 785 136) kroner
  Egen kapital totalt 11 465 303 364 kroner

 • Virkelige penger er mindre enn 10 % av egen kapital. Dersom aksjekapitalen er bare 1,150 milliarder, hvordan klarte selskapet å betale 6 milliarder i penger for Sterling? Over 90 % av selskapets ”egen kapital” er overprising av akjsekapital. Kan det hende at dette er uekte og usynlige verdier?
 • I følge selskapets årsrapport som er et offentlig dokument, skylder Northern Travel Holding 20 milliarder kroner. Det er samme beløp som selskapet betalte for Sterling.  Tilfeldighet?
   
 • Den danske økonomiavisen Børsen 5. mai 2008: ”… de største eierne i Nothern Travel Holding vil ut av selskapet på grunn av gjeld.” Det hevdes samtidig at selskapet allerede ved etablering hadde en gjeld på 20 milliarder og at nåværende gjeld er så stor at selskapet er uten verdi og går mot konkurs.
 • Morgunblaðið 5. mai 2008: ”Pálmi Haraldsson, den ene av hovedeierne i Fons hf sier at det ikke er noen planer om at Fons og Sund, to av tre hovedeiere i Northern Travel Holding forsøker å selge seg ut av selskapet, slik den danske avisen Børsen hevder i dag.”  ”Denne journalisten fra Børsen ringte meg og jeg benektet dette gjentatte ganger”. Dagen etter at Pálmi Haraldsson benektet det hele kommer denne nyheten: Morgunblaðið 6. mai 2008: ”Sund ehf er ikke lenger medeier i Northern Travel Holding (NTH), som bl.a. eier Sterling og Iceland Express.” Styreleder i selskapet, Jón Kristjánsson, sier at 22 % aksjepost i Northern Travel Holding ble solgt i slutten av 2007. NTHs direktør, Thorstein Örn Gudmuundsson, bekrefter overfor Morgunblaðið at sin aksjeposen til Sund nå eies av NTH. Andre aksjeeiere er Fons hf med 44 % og FL-group med 34 %.
   
 • Hvorfor ble finansmarkedet ikke informert? Hvorfor fortalte man ikke om at Sund hadde solgt seg ut i Northern Travel Holding? Den eneste instansen som ikke var tilknyttet FL-group hadde ”solgt” seg ut for lenge siden uten at det ble informert om det.
   
 • OBS! Hvordan betalte Northern Travle Holding for aksjeposten til Sund? Og – hvor mye betalte NTH for aksjene. Vi må huske at NTH skyldte 20 milliarder ifølge årsregnskapet for 2006.
   
 • Er det mulighet at Sund hf aldri betalte for sin aksjepost? Ble dette arrangert for å skape troverdighet til Northern Travel Holding? Hvem er registrert som administrerende direktør i Sund hf? Navnet er Kristinn Thor Geirsson. Det kan selvfølgelig være tilfeldighet, men vedkommende mann fikk for ikke så lenge siden en ganske lukrativ stilling. Morgunbladid 11. april 2008: ”Kristinn Thor Geirsson er ansatt som administrerende direktør for Glitnirs finans- og driftsavdeling og han tar også sete i bankens administrative utvalg.” Hvem var det som eide Glitnir? Det kunne kanskje være de samme som eier FL-group. Morgunbladid 15 april 2008: ”Kristinn Thor Geirsson, nyansatt som administrativ direktør for finans- og drifts- avdelingen i Glitnir, har kjøpt aksjer i banken for i underkant av en milliard kroner.” Nå er alle aksjene i Glitnir bank uten verdi. Man kan spørre om Kristinn Thor Geirsson har betalt for aksjene sine, eller om noen har klart å fikse det slik at han som mange flere kan slippe å gjøre opp for seg.

 • Skal vi se litt nærmere på hva Northern Travel Holding eier. Eierandel i datter- og andelsselskaper var ifølge årsregnskapet for 2006: 27 250 165 258 kroner Men hva eier så Northern Travle Holding: Iceland Express(Kjøpspris – hemmelig) Sterling(20 milliarder) Hekla Travel(Kjøpspris – hemmelig) Ticket Travel (30 %)(Kjøpspris – hemmelig) Aestrus flyselskapet (Kjøpspris – hemmelig) Man kan stille spørsmålet om disse selskapene har samlet verdi på 20 milliarder. Hva har selskapene i Northern Travel Holding til felles? Alle eies av Pálmi Haraldsson i selskapet Fons hf. Pálmi Haraldsson ”selger” siden alle selskapene til Northern Travel Holding og blir styreleder. Samtidig er Pálmi Haraldsson den største aksjeeieren sammen med FL-group, med sammenlagt 80 % av aksjene. Alle selskapene i Northern Travel Holding er uregistrerte selskaper unntatt Ticket Travel. Men ifølge affärsvärlden.se 13. august 2008 har man nå solgt Ticket Travel. Overskriften på affarsverlden.no er: "Islänning leker med Ticket-aktier" 
  Hvilken islending er dette, som får Pálmi Haraldsson til selge den mest verdifulle biten i Northern Travel Holding, og det midt i den store internasjonale økonomiske krisen? Noen tips!
  ”Han” er den som solgte Ticket til Northern Travel Holding.
  Han” er den største eieren i Northern Travel Holding.
  ”Han” er styreleder i Northern Travel Holding.
  Hvem er det som ”leker med Ticket-aktier”?
  ”Han” er Pálmi Haraldsson i Fons – MEN til hvilken pris?

Avisen 24 stundir 20. september 2008: ”Ifølge hjemmesiden til Ticket eide Northern Travel Holding ikke andeler i Ticket i slutten av juli 2008.” Det var derimot Landsbankinn og Kaupthing i Luxemburg som var registert som eiere av en tredjedel av aksjene.  
Nettstedet visir.is 15. august 2008: ”Fons, selskapet til Pálmi Haraldsson og Jóhannes Kristjánsson har solgt sine andeler i butikkjeden Iceland i England. Kildene til visir.is sier at Fons tjente om lag 75 milliarder på salget av Iceland. … og kilden sier også at en gruppe investorer deriblant Stoðir, som tidligere het FL-group, har kjøpt andelene til Fons i Iceland.” Visir.is 16. august 2008: ”Pálmi vil ikke bekrefte at Stoðir (tidligere FL-group) er eneste kjøper, bare at både innenlandske og utenlandske kjøpere står bak. ”Om det er fortjeneste av denne forretningen sier Palmi: ”Den er veldig stor, 75 miliarder for Iceland, det må være islandsk rekord.”
Nettstedet eyjan.is 17. august 2008: ”Ingenting i nyhetene om dette sier at det har gått penger i mellom, men forretningsforbindelsene mellom Stoðir, Baugur og Fons er godt kjente for alle som har fulgt med i det islandske forretningslivet de siste årene. ”Man spør om ikke dette er ”Potemkin-fortjenste” for Pálmi, der eiendom bytter eiere innefor det samme konsortium med stadig høyere verdi. Det har også blitt notert at informasjonen om dette kom kun fra selgeren. Ingen kjøper har hittil villet gi seg til kjenne.

Nå skylder vi svar på 20 milliards spørsmålet.
For å få kritikerne til å bli stille etter at FL-group kjøpte Sterling for 15 milliarder kroner ble flyselskapet solgt snarlig for 20 milliarder til Northern Travel Holding. FL-group har derfor et krav på en sum på 20 milliarder fra Northern Travel Holding.”Selskapet skulle betale 6 milliarder i kontanter og 14 milliarder har FL-group lånt til Northern Travel Holding. Hvor mye har så Northern Travel Holding betalt tilbake av lånet?
Nettstedet visir.is 16. september 2008: ”Stoðir (tidligere FL-group) har solgt sin 34% eierandel i Northern Travel Holding (NTH). Kjøperen er Fons (Pálmi Haraldsson) som nå eier alle aksjene i NTH. Parallelt med salget har det foregått et oppgjør på lånet som Stoðir (tidligere FL-group) ga til Northern Travel Holding.”
Nettstedet vb.is 16. september 2008: ”I andrekvartalsoppgjøret for Stoðir i 2008 ble verdien av eierandelen i NTH og lånet til selskapet revurdert.” Hva er resultatet av denne revurderingen?

Og så til slutt:

Hvorfor gikk Sterling konkurs bare noen uker etter at Stoðir hf ”solgte” selskapet til Pálmi Haraldsson?
Morgunblaðið 15. oktober 2008: ”Sterling er gjeldsfritt – selskapets skylder ingen andre enn meg. Det betyr at Sterling ikke er avhengig av velviljen til en bank som står svakt, sa Pálmi til avisa.”
Morgunblaðið 28. oktober 2008: ”To bindende tilbud har kommet i det danske lavprisselskapet Sterling, ifølge selskapets markedssjef.” ”Man regner med at salget av selskapet blir fullført i løpet av uka.”
Morgunblaðið 29. oktober 2008: ”Styret i det danske lavprisselskapet Sterling vil i dag legge inn en konkursbegjæring.”
Hvor ble det av de to bindende kjøpstilbudene?
Det danske finansbladet Børsen skriver i februar 2008 en artikkel om Sterling og mener at det ikke kunne selges for 1 krone. Avisen mener selskapet er like verdiløst nå som i de siste årene. Sterling gikk konkurs bar noen timer før medarbeiderne skulle få lønn. Mange reisende hadde betalt billetter som de ikke får refundert. Sterling solgte fortsatt billetter et par timer før selskapet ble erklært konkurs.

Det er mange spørsmål som ikke er besvart:

1. Hva skjedde i Sterling disse 6 månedene som Pálmi Harandsson eide selskapet og som økte selskapets “verdi” om nesten 400%. Pálmi Haraldsson kjøpte Sterling for 4 milliarder og solgte Sterling for 15 milliarder til FL-group. På dette tildspunktet og hele veien siden har Sterling vært drevet med store tapstall.

2. Er det mulig at representantene for aksjeeiere i FL-group, dvs. selskapet styre og administrativ direktør, ikke ga sitt samtykke til 15 milliard krones kjøpet av Sterling? Kan derfor kjøpet vurderes som ulovlig handling?

3. Er det mulig at Northern Travel Holding aldri har betalt de 20 milliardene for Sterling? Hvorfor nekter Stoðir (tidligere FL-group) å opplyse om salgsprisen på Northern Travel Holding til Pálmi Haraldsson i Fons?

4. Er det mulig at Sund ehf aldri har betalt for sin eierdel i Northern Travel Holding? Hvorfor holdt man det skjult i flere måneder at Sund ehf hadde ”solgt” sin eierdel i Northern Travel Holding? Og hvor mye ”betalte” Northern Travel Holding for Sund sin andel, forutsatt at den ble kjøpt i det hele tatt.

5. Hvor kom de 6 milliardene i penger som FL-group sa at de hadde fått ved salget av Sterling til Northern Travel Holding? Hvem har bidratt med disse pengene når det tas med i betraktning at Pálmi Haraldsson og FL-group hadde selv 80% eierdel i Northern Travel Holding?

6. Er det mulig at ikke en eneste krone av de 14 milliardene som Northern Travel Holding lånte av FL-group ved kjøpet av Sterling ble betalt.Hvorfor nekter FL-group å opplyse om dette i stedet for å opprettholde mistanken.

 

NB! Denne teksten ble skrevet høsten 2008. Den får stå for det den er. Her under er noen henvisniger til kilder:

Det islandske luftkastel der blev sprængt - Danske Børsen 9. oktober 2009
Skatterassie hos Stoðir - Danske Børsen 12 november 2008
Kollaps i Sterling rammer bredt - Danske Børsen 30. oktober 2008
Venter at Sterling blir solgt - Danske Børsen 29. oktober 2008
Fl-group med 5 milliarder underskudd - Danske Børsen 13. februar 2008Tags Sterling
Categories samfunn
Visninger: 1348