Full seier for presse- og ytringsfrihet

Det meldes fra avisen Stundin og Reykjavik Media at Islands Høyesterett har den 22. mars dømt i favør for ytringsfriheten og retten til informasjon. Den 522 dagers knebling av presse- og ytringsfriheten er dømt ugyldig.

522 dager med knebling

Saken er at for 522 dager siden kom politi og dommer uten forvarsel til redaksjonslokalene til avisen Stundin og hjem til redaktøren for Reykjavik Media og la ned forbud mot at mediene publiserte innhold om forretningene den daværende statsministeren, Bjarni Benediktsson, hadde med Glitnir bank i forkant av bankkollapsen i oktober 2008.

En midlertidig forføyning blokkerte mediene i å skrive om og publisere innhold som handlet om statsministerens finanser. Dette skjedde 12 dager før Alltingsvalget i oktober 2017. Informasjonen avisen Stundin brakte, før den ble stoppet, tydet på at statsministeren ikke hadde alt sitt på det rene. I 2008 var Benediktsson alltingsrepresentant og i kraft av den stillingen hadde han mulighet til å skaffe seg god informasjon om bankenes status.

Kildematerialet avisen Stundin, Reykjavik Media og den britiske avisen The Guardian hadde kommet over, og stammet fra Glitnir, inneholdt detaljert informasjon om bl.a. Benediktssons korrespondanse med sentrale personer i banken og hans forretninger. Det er siden kjent at Benediktsson og hans familie fikk flyttet store verdier ut av banken før den gikk konkurs.

Det var denne informasjonen som mediene ønsket å publisere i forkant av valget i 2017. Men etter krav fra konkursboet, Glitnir HoldCo, ble mediene stoppet med makt. Sannheten skulle inn opp på overflaten.

Stundin - redaksjon
Stundin - redaksjon

Saken gikk så i rettssystemet og banken tapte på alle nivåer, men anket videre. Banken har store ressurser til å kjøre rettssak, bare lønna til direktøren i konkursboet er større enn sammenlagt omsetning til begge mediene.

Full seier!

Med en god folkelig støtte har medien klart å holde ut og 22. mars 2019, 522 dager etter at pressefriheten ble kneblet, falt dom i Høyesterett som ga mediene fullt medhold. De var i sin fulle rett til å publisere og bruke sine kilder og de hadde ikke noen plikt til å makulere eller levere tilbake kildematerialet. Altså en full seier!

Denne saken handler ikke om hendelser i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Det er i et demokratisk nordisk land dette skjer.

Det finnes ikke noen klare bevis for at Benediktsson, som på tidspunktet høsten 2017 måtte gi seg som statsminister og skrive ut nytt valg, sto bak aksjonen mot mediene. Det er likevel ikke utenkelig at den som personlig hadde størst interesse av at mediene IKKE skrev noen ting fikk en venn eller to til å trekke i trådene. Men det er bare en spekulasjon!

Valget ble gjennomført og Benediktsson sitter fortsatt i regjering, så som finansminister.

Heldigvis lever både avisen Stundin og Reykjavik Media - takket være en folkelig støtte på Island.
Det er bare å gratulere avisen Stundin og Reykjavik Media! De har kjempet en kamp for hele den frie presse! Takk!

 Tags Stundin
Categories politik
Visninger: 1411