Justisminister med høyesterettsdom på nakken

 

Justisminister dømt i høyesterett

 

 

 

Island har til nå hatt to rettsnivåer – tingretten og høyesterett. 1. januar 2018 ble et nytt nivå Landsrett etablert. Der sitter 15 dommere. Hensikten med landsretten er å avlaste høyesterett med oppgaver. I etableringsfasen ble de 15 dommerstillingene utlyst og et faglig og uavhengig utvalg vurderte søkerene og innstilte de 15 best kvalifiserte. Ifølge lov og regler skal justisministeren godkjenne utvalgets innstilling. Ministeren har ikke anledning til å fravike utvalgets innstilling med mindre det begrunnes faglig, dvs at innstillingsutvalget overprøves av et nytt utvalg.
Justisministeren valgte likevel å forkaste fire av de 15 som det faglige utvalget hadde innstilt som best kvalifisert og sette inn fire som ikke var blandt de 15. To av de fire som ministeren forkastet klaget dette og saken gikk til høyesterett som dømte justisministeren for brudd på forretningsloven. Ministeren hadde ikke hjemmel i loven for det hun gjorde.

Ca et år tidligere hadde samme minister hemmeligholt informasjon om at faren til statsministeren hadde gått god for en dømt pedofil mann og skrevet brev til justisdepartementet om at denne mannen, som da hadde sonet en dom, skulle få sin ære opprettet, som betyr å få rullebladet renset. (Med en dom for pedofili på rullebladet ville personen være utelukket fra diverse arbeid. Slike regler finnes også i Norge og andre land). Mannen fikk rullebladet slettet. Dette ble hemmeligholt, men justisministeren informerte likevel statsministeren privat om saken, siden det gjalt statsministerens far. Denne saken har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men førte til at samarbeidspartiene valgte å avbryte samarbeidet – de hadde ikke lenger tillit til statsråder og partiet som hemmeligholder informasjon, som skal være offentlig. Det førte til et nytt parlamentsvalg, bare et år etter det forrige.

Den nye regjeringen som tok over 30. november 2017 består av partiet Venstre Grønne (tilsvarer SV i Norge), Fremskrittspartiet (tilsvarer Senterpartiet i Norge) og Selvstendighetspartiet (tilsvarer Høyre i Norge). Det er Venstre Grønne som har statsministeren.
I den nye regjeringen fortsetter justisministeren fra den forrige.

At justisministeren fortsetter etter at hun er blitt dømt av høyesterett er kritisert. Dette har aldri skjedd før. At statsråd i en regjering som blir dømt av landets høyesterett ignorerer retten og uttaler åpent at hun er uenig med rettens konklusjon. Hun selv er en jurist og mener at hun vet bedre enn landets hæyeste rett.

To av de vrakede jusistene fikk rimeligvis erstatning og nå går rettsaken mot justisministeren når det gjelder de to andre som hun vraket fra dommerstilling i landsretten.

Siden høyesterett har uttalt at justisministeren brøt loven ved å sette inn dommere i landsretten som ikke var vurdert som de best kvalifiserte mener mange at enten er domstolen ikke riktig etablert eller i hvert fall er de domsavgjørelser hvor de fire som ikek skulle være der ugyldige.

Opposisjonen i Alltinget, som mener det ikke går an å ha en justisminister som er dømt av høyesterett for feil bruk av lover og regler i akkurat dette embetet, la fram mistillitsforslag i Alltinget. Ministeren som handlet på tvers av råd fra spesielister i eget departement og eksterne, mente at hun sto over den høyeste domstolen og fikk støtte til å fortsette.

Justisministeren var allerede kontroversiell og hadde null tillit fra partiet Venstre Grønne. Etter valget i oktober 2017 forlot Venstre Grønne venstrekanten og gikk til samarbeid med de borgerlige og spesielt det høyreliberale Selvstendighetspartiet. Venstre Grønne (minus to representanter, som ikke støtett regjeringsdannelsen) stemte ned mistillit til en justisminister med høyesterettsdom på nakken.

Hvorfor Venstre Grønne forlot venstrekanten er en annen historie – søm følger om litt.


 

 

  

 Tags 2018 alltinget
Categories politik
Visninger: 1108