Search

Articles for tag valg6/7/2018

Sosialistpartiet overrasket i kommunevalget i Reykjavik

Den 26. mai var kommunevalg på Island. Det er 73 kommuner på Island. Kun 9 av disse har innbyggertall over 5000

4/28/2018

Kommunevalg på Island 26. mai

17 lister å velge i mellom?