Search

Articles for tag privatisering1/23/2019

Hva kan en markedsliberal regjering gjøre?

I løpet av ca 10 år hadde det skjedd en omveltning på Island. Samfunnet som var basert på en stor offentlig sektor ble tilpasset for privat kapital og markedskrefter. Staten skulle ikke bry seg om det som foregikk på det private markedet, kontroll og tilsyn ble overlatt til konkurransen. På kort tid vokste det fram store selskaper, som man kalte gjerne et eller annet Group, som begynte å gjøre seg gjeldende i utlandet. Danskene våknet opp en dag med at det ekte danske Magasin Du Nord var blitt islandsk, dagligvarekjeder i England ble islandske. Islandske banker kjøpte banker i Danmark, Norge, England og Tyskland. Island var ikke lenger det lille landet der ute i havet. Ledende  politikere på Island snakket og drømte om at Island skulle bli en internasjonal finansmetropol. Islands president reiste rundt i verden og lovpriste de islandske finansvikingene, bl.a. i en berømt tale i Walbrook club i London 3. mai 2005 der presidenten avsluttet med det kjente sitatet “You Ain´t Seen Nothing Yet” for å understreke at dette var bare begynnelsen.....