Search

Articles for tag øvelse4/2/2021

Islandsk - hilse og ha det

Å hilse på islandsk har mange former. I den senere tid har formen «hæ» blitt mer vanlig når det gjelder den mest uformelle måten å hilse.