Search

Articles for tag lakseoppdrett3/25/2020

Hvem eier fisken i havet? Del 4

Det hersker en optimisme i oppdrettsnæringen på Island. De fleste selskapene innen oppdrett har søkt om og mange har fått økte konsesjoner. Men eierskapet er ikke lenger på Island.