Melding til leserne

Websiden islandsk.no er under rekonstruksjon. Samtidig som vi arbeider med siden vil vi så smått starte publisering av artikler om islandske forhold.   

Målet er at i løpet av 2018 vil islandsk.no bli en portal til innhold om islandske samfunnsforhold til informasjon for lesere i Norge. I tillegg vil islandsk.no ha en egen avdeling for diverse innhold på islandsk. 

Det har lenge vært en tanke å lage en digital plattform for kulturfellesskapet mellom Norge og Island. Dette arbeidet er nå i startgropene og vil etter planen bli lansert i slutten av 2019. Plattformen har fått navnet "Verden og vi" og vil bli publisert på webadressen verdenogvi.com 
Verdenogvi.com skal i fortsettelsen også ta for seg flere kulturfellesskap.

Islandsk.no vil bringe sammendrag av nyheter fra Island, som kan være av interesse for leserne. 

I årene etter finanskrasjet på Island var islandsk.no aktivt med på å bringe nyheter og analyser fra Island. Websiden hadde en betydelig leseroppslutning. Islandsk.no ble drevet uten inntjening og måtte legge inn årene i en periode.

Det viste seg at det er interesse for Island og det som skjer på sagaøya i Norge. Derfor gjør vi et nytt forsøk på å drifte islandsk.no. 
Det hadde vært fint med tilbakemeldinger - ros og ris - og hint om ønsket innhold.  albert@islandsk.no 

Hilsen

Albert Einarsson 

For kontakt: albert@islandsk.no 

Om islandsk.no

islandsk.no er et idealistisk foretak. 


Når vi starter opp i 2018 vil islandsk.no være en portal til flere forskjellige tematiske områder. Hovedtema vil være Island i dag, korte nyheter og fortellinger fra det islandske samfunnet. Vi skal fortelle om det islandske landslaget i fotball på VM i Russland i 2018 og vi skal fortelle om politikk. Vi skal fortelle om hvordan det islandske samfunnet er skrudd sammen. Vi vil fortelle om Snorri Sturluson - mannen som ble, som to åring, tatt som gissel og plassert midt i kunnskapens senter på Oddi på Rangårvollene. Denne mannen som skrev de store bøkene om Norges konger, om mytologien og sannsynlig noen av sagaene. 

Vi vil fortelle om landet Island, naturen, geologien og ikke minst folket på Island.