Melding til leserne

Websiden islandsk.no er et ideelt foretak. Vi vil ikke ha kapasitet til å publisere regelmessig artikler og annet innhold. 

Det har lenge vært en tanke å lage en digital plattform for kulturfellesskapet mellom Norge og Island. Vi hadde en plan om å sette i gang i 2019, men oppgaven viser seg å være av et omfang som krever en god faglig og finansiell støtte. Plattformen har fått navnet "Verden og vi" og vil bli publisert på webadressen verdenogvi.com

Islandsk.no vil bringe sammendrag av nyheter fra Island, som kan være av interesse for leserne. 

I årene etter finanskrasjet på Island var islandsk.no aktivt med på å bringe nyheter og analyser fra Island. Websiden hadde en betydelig leseroppslutning. Islandsk.no ble drevet uten inntjening og måtte legge inn årene i en periode.

Det viste seg at det er interesse for Island og det som skjer på sagaøya i Norge. Vi kan tilby foredrag og kåderier om Island - saga, språk og kultur. Henvendelse til: albert@islandsk.no 


Det hadde vært fint med tilbakemeldinger - ros og ris - og hint om ønsket innhold.  albert@islandsk.no 

Hilsen

Albert Einarsson 

For kontakt: albert@islandsk.no 

Om islandsk.no

islandsk.no er et idealistisk foretak. 

islandsk.no være en portal til flere forskjellige tematiske områder. Hovedtema vil være Island i dag, korte nyheter og fortellinger fra det islandske samfunnet. Vi skal fortelle om hvordan det islandske samfunnet er skrudd sammen. 

Vi vil kanskje fortelle om Snorri Sturluson - mannen som ble, som to åring, tatt som gissel og plassert midt i kunnskapens senter på Oddi på Rangårvollene. Denne mannen som skrev de store bøkene om Norges konger, om mytologien og sannsynlig også noen av sagaene. 

Vi vil fortelle om landet Island, naturen, geologien og ikke minst folket på Island.