For tiden er siden islandsk.no under rekonstruksjon. 

Målet er at i løpet av 2018 vil islandsk.no bli en portal til omfattende innhold om islandsk kultur, om kulturfelleskapet mellom Norge og Island fra landnåm til våre dager, om felleskapen mellom de to landene når det gjelder næringsutvikling, om det islandske språket og andre områder av interesse for lesere i Norge og elles i Skandinavia. 

Islandsk.no vil også bringe sammendrag av nyheter fra Island, som kan være av interesse for våre lesere. 

I noen år etter finanskrasjet på Island var islandsk.no aktivt med på å bringe nyheter og analyser fra Island. Siden hadde en betydelig leseroppslutning. Nettstedet islandsk.no drives ikke kommersielt, dvs er uten inntektsgrunnlag og derfor måtte vi legge inn årene. Et nytt forsøk på å drifte islandsk.no er på gang og vi regner med å være i gang innen ikke alt for lenge. 

Hilsen

islandsk.no
Albert Einarsson 

For kontakt: albert@islandsk.no 

islandsk.no er et idealistisk foretak. 
Når vi starter opp i 2018 vil islandsk.no være en portal til flere forskjellige tematiske områder. Hovedtema vil være kulturfelleskapet mellom Island og Norge fra landnåm til dagen i dag. Vi skal fortelle om isknattleik på gården Borg på 900 tallet og vi skal fortelle om det islandske landslaget i fotball på VM i Russland i 2018. Vi skal fortelle om hvordan det norske landnåmsfolket tilpasset seg og bygde opp et nytt samfunn på Island og hvordan hundrevis av nordmenn fra Haugalandet dro over havet på småbåter til å fiske på fiskebankene ved Island på 1800 tallet. 

Vi vil fortelle om Snorri Sturluson - mannen som ble, som to åring, tatt som gissel og plassert midt i kunnskapens senter på Oddi på Rangårvollene. Denne mannen som skrev de store bøkene om Norges konger, om mytologien og sannsynlig noen av sagaene. 

Vi vil fortelle om landet Island, naturen, geologien og ikke minst folket på Island. 

Et av temaene på islandsk.no vil være aktualitetsmagasin - nytt fra det islandske samfunnet. 

Vi vil starte med noe og bygge på og siden fortsette å veve veven. 

Målet er å skrive en lettlest tekst - korte avsnitt og så presiset som mulig. Vi vil skåne leserne med lange tunge tekster. Lange tunge tekster passer godt andre steder og for en annen målgruppe. Det kan godt hende at vi henviser til slike tekster for de som vil mer. Vi skal også bruke bilder og video for å illustrere og forklare. 

Vi er åpne for innlegg og artikler fra våre lesere, men islandsk.no vil ikke være et diskusjonsforum.